Skip to main content

Our speakers

Robin TEIGLAND > Speaker > Dassault Systèmes®
Robin TEIGLAND
Professor, Management of Digitalization - Chalmers tekniska högskola
Robin TEIGLAND > Speaker > Dassault Systèmes®
Robin TEIGLAND
Professor, Management of Digitalization - Chalmers tekniska högskola

Robin TEIGLAND, entreprenör, föreläsare och professor i digital transformation vid Chalmers tekniska högskola, har kallats Sveriges Start up professor och en av de mest inflytelserika kvinnorna inom teknologi. År 2019 rankades hon även som en av Sveriges 100 bästa talare. Just nu leder hon det uppmärksammade Peniche Ocean Watch Initiative där cirkulär ekonomi, rena hav och digitalisering är navet för innovationer och ny sysselsättning.

Robin TEIGLAND tar oss längst fram i utvecklingen av digitalisering och ny teknik. Hur kan digitalisering bli ett verktyg föratt skapa regional föryngring? Vad krävs för att överleva som företag, organisation och region i en tid av oöverträffad förändring? Hennes tankar är blixtsnabba, skarpa och alltid i framkant.

Read More

Per OLOF ARNÄS > Speaker > Dassault Systèmes®
Per OLOF ARNÄS
Senior Logistics Strategist - Einride
Per OLOF ARNÄS > Speaker > Dassault Systèmes®
Per OLOF ARNÄS
Senior Logistics Strategist - Einride

Per OLOF ARNÄS har arbetat med och i transportbranschen sedan slutet av 1980-talet och har under det senaste decenniet forskat om den digitala utvecklingen inom branschen vid Chalmers tekniska högskola. Efter ett decennium med forskning beslutade han att det inte räckte att bara studera framtiden när man istället kan hjälpa till att bygga den och gick därför med i det autonoma ellastbilsföretaget Einride som en senior logistikstrateg. Einride levererar grönt, autonomt och kostnadseffektivt fraktgods till avsändare och du har säkert sett några av de många artiklarna om "Pods" som deras förarlösa, elektriska lastbilar kallas.

Read More

Jonas WILHELMSSON > Speaker > Dassault Systèmes®
Jonas WILHELMSSON
Director Innovation Acceleration - Ericsson
Jonas WILHELMSSON > Speaker > Dassault Systèmes®
Jonas WILHELMSSON
Director Innovation Acceleration - Ericsson

Jonas WILHELMSSON arbetar med att leda innovationsprojekt i tidiga skeden och intraprenörer inom Ericsson ONE, företagets globala inkubations-och accelarationsenhet. Dessutom leder han innovation och hållbarhet på Ericsson i Göteborg, som Head of Innovation & Sustainability. Wilhelmsson har varit på Ericsson sedan 2007 när Drutt Corporation, ett företag han var med och grundade, förvärvades. Han sitter för närvarande i juryns nomineringskommitté för Win Win Sustainability Award, den världens största hållbarhetspris. Han har tidigare suttit i styrelsen för Global Mobile Commerce Forum och 1998 var med och grundade Mobile Data Initiative, den första globala alliansen mellan olika branscher för att främja mobila datatjänster. På senare tid representerade Wilhelmsson Ericsson i marknadsföringsstyrelsen för WAC -The Wholesale Application Community.

Read More

Monika FRANKE > Speaker > Dassault Systèmes®
Monika FRANKE
Head of Human Resources - Polestar
Monika FRANKE > Speaker > Dassault Systèmes®
Monika FRANKE
Head of Human Resources - Polestar

Monika FRANKE, är global HR chef på Polestar och har det övergripande ansvaret för leveransen av HR funktionerna. Monika FRANKE är också medlem i Polestars executive management team.
 
Efter närmre 20 års erfarenhet av att arbeta i stora etablerade organisationer inom transportindustrin och ha haft flera ledande positioner inom Volvo Cars, började Monika på EV start-up företaget Polestar, 2019. På Polestar arbetar Monika med människor i korsningen mellan idéer, information, teknologi, snabba utföranden och blir varje dag inspirerad av teamets beslutsamhet att driva förändring mot hållbar mobilitet. Hennes nuvarande fokus är att hantera den snabba tillväxten och marknadsexpansionen av företaget och samtidigt implementera högeffektiva HR processer, system och verktyg. Monika Franke har en EMBA och en Msc i Psykologi.

Read More

Annette HÖGLUND-DÖNNES > Speaker > Dassault Systèmes®
Annette HÖGLUND-DÖNNES
Energy & Materials Lead, Nordics - Dassault Systèmes
Annette HÖGLUND-DÖNNES > Speaker > Dassault Systèmes®
Annette HÖGLUND-DÖNNES
Energy & Materials Lead, Nordics - Dassault Systèmes

Annette HOGLUND-DONNES, internationell företagsledare, global affärsutvecklare och ledare av dynamisk distribuerade team inom högteknologiska lösningar för framtida nyckelindustrier. Idag leder Annette en av affärsenheterna inom globala Dassault Systèmes som stöttar organisationer i den utmanande transformationen att återuppfinna sig själva och sina affärer för att framtidssäkra och nå viktiga hållbarhetsmål och skapa nya värdekedjor och kundrelationer.

Visionen är att demokratisera teknologi och användandet av virtuella tvillingar för att facilitera transformation och innovation för en hållbar värld från grön energi, nya material, utvecklad infrastruktur, förändrad transport och konsumtion. Avancerade digitala modeller, artificiell intelligens och scenario simuleringar har gått från att vara till för några få – till att vara en central tillgång i hållbarhetsarbetet. Från minsta molekyl till hela samhällen inom alla discipliner. Med speciellt fokus på Norden och energiomställningen och vad den innebär för det framtid samhället. Genom samarbete åstadkommer vi mer betydelsefulla resultat!

Read More

Lars EDSTROM > Speaker > Dassault Systèmes®
Lars EDSTRÖM
VD, affärschef el- och gasnät - Göteborg Energi
Lars EDSTROM > Speaker > Dassault Systèmes®
Lars EDSTRÖM
VD, affärschef el- och gasnät - Göteborg Energi

Lars har en lång karriär från flera verksamheter inom energibranschen. I dag är han ansvarig för elnäts- och gasnätsaffären inom Göteborg Energi. De kommande 10 åren sker den största industriella satsningen någonsin. i Göteborg och kanske t.o.m. i Sverige. Elektrifieringen i Göteborg är enorm – och ställer stora krav på Göteborg Energi.

Read More