Skip to main content

Prelegenci

Marcin WIERSZYCKI > Speaker > Dassault Systèmes®
Marcin WIERSZYCKI
Inżynier MES i CAE - TECHNIA
Marcin WIERSZYCKI > Speaker > Dassault Systèmes®
Marcin WIERSZYCKI
Inżynier MES i CAE - TECHNIA

Inżynier MES i CAE z szerokim doświadczeniem w zastosowaniach metod numerycznych w rozwiązywaniu problemów inżynierskich z zakresu mechaniki konstrukcji, mechaniki ciała stałego i mechaniki pękania. Absolwent Politechniki Poznańskiej - doktorat dot. metod numerycznych i modelowanie komputerowego w biomechanice. Ponad 20 lat doświadczenia w zakresie symulacji numerycznych, komputerowych analiz mechanicznych, termicznych, dynamicznych, zmęczeniowych w wielu branżach przemysłu: motoryzacyjnym, energetycznych, elektronicznym/elektrycznym, lotniczym, budowlanym i innych. Specjalista w obszarze wdrożeń i integracji rozwiązań CAE i HPC. Administrator systemów Linux
 

Read More