Skip to main content
  • 3DS
  • Events
  • Realistyczne symulacje na Platformie

Realistyczne symulacje na Platformie

Live | Polish | 1h

Zaprezentowane zostanie unikalne rozwiązanie pozwalające połączyć wiodące oprogramowanie do modelowania 3D CATIA i  zaawansowany solver MES Abaqus w jednym nowoczesnym środowisku opartym o chmurę.

Read less