Skip to main content

Prelegenci

Andrzej WELYCZKO > Speaker > Dassault Systèmes®
Andrzej WELYCZKO
CATIA Industry Process Consultant Senior - Dassault Systèmes
Andrzej WELYCZKO > Speaker > Dassault Systèmes®
Andrzej WELYCZKO
CATIA Industry Process Consultant Senior - Dassault Systèmes

Andrzej (inżynier mechanik, absolwent Politechniki Wrocławskiej) promuje system CATIA w Polsce (i nie tylko) od roku 1995.
W latach 1995-2010 jako pracownik IBM PLM, a od 2010 w Dassault Systèmes - zawsze na stanowiskach związanych z technicznym wsparciem sprzedaży prezentował różne aspekty zastosowania tego systemu w każdy możliwy sposób: szkolenia, prezentacje, demonstracje, artykuły, książki, webinaria.


Dzisiaj promuje głównie aplikacje CATIA dostępne na platformie 3DEXPERIENCE®.

Read More