Skip to main content
  • 3DS
  • Events
  • Jak zaadaptować planowanie produkcji do rzeczywistości zmienionej kryzysem?
ON DEMAND

Jak zaadaptować planowanie produkcji do rzeczywistości zmienionej kryzysem?

On Demand | Polish | 0h22

Klienci, którzy wykorzystują DELMIA Ortems uzyskują m.in. następujące korzyści:

   • skrócenie czasu cyklu o 50%
   • zmniejszenie poziomu zapasów o 40%
   • zwiększenie wydajności produkcji o 10%


Przeanalizuj swoje plany produkcyjne w obliczu COVID-19.

Read less