Skip to main content

Prelegenci

Marcin WIERSZYCKI > Speaker > Dassault Systèmes®
Dr Inz. Marcin WIERSZYCKI
Dyrektor techniczny - BUDSOFT Sp. z o.o.
Marcin WIERSZYCKI > Speaker > Dassault Systèmes®
Dr Inz. Marcin WIERSZYCKI
Dyrektor techniczny - BUDSOFT Sp. z o.o.

Inżynier MES i CAE z szerokim doświadczeniem w zastosowaniach metod numerycznych w rozwiązywaniu problemów inżynierskich z zakresu mechaniki konstrukcji, mechaniki ciała stałego i mechaniki pękania. Absolwent Politechniki Poznańskiej - doktorat dot. metod numerycznych i modelowania komputerowego w biomechanice. Ponad 20 lat doświadczenia w zakresie symulacji numerycznych, komputerowych analiz mechanicznych, termicznych, dynamicznych, zmęczeniowych w wielu branżach przemysłu: motoryzacyjnym, energetycznym, elektronicznym/elektrycznym, lotniczym, budowlanym i innych.

Read More